پــارس کــدرز

رابـــــط تــــقــــاضـــا و اجـــــرا

ثبت سفارش پروژه

ثبت سفارش پروژه

رایگان توضیحات پروژه خود را ثبت نمایید، چند هزار متخصص آن را خواهند دید و فورا چندین پیشنهاد دریافت خواهید کرد. ثبت سفارش پروژه(رایگان)

انتخاب مجری

سابقه کار، نظرات خریداران قبلی، رزومه و هزینه پیشنهادی مجری ها را بررسی نمایید و مناسب ترین مجری را انتخاب نمایید.

image01

گروگذاری هزینه

هزینه پیشنهادی مجری را تا تحویل نهایی پروژه نزد سایت به امانت بگذارید.

image01

پی گیری و تحویل

از طریق سایت مراحل انجام پروژه را پی گیری کنید و در نهایت پروژه را تحویل بگیرید.

image01

آزاد سازی هزینه

درصورت رضایت از پروژه، وجه گروگذاری شده را برای مجری آزاد کنید.

image01

پــارس کــدرز

رابـــــط تــــقــــاضـــا و اجـــــرا

ثبت سفارش پروژه

تکمیل پروفایل

پس از عضویت با وارد کردن رزومه و تکمیل پروفایل خود آماده فعالیت در پارس کدرز شوید.

ارسال پیشنهاد

برای پروژه هایی که توانایی و تجربه انجام آن ها را دارید پیشنهاد ارسال کنید.

انجام پروژه

پس از پذیرفته شدن پیشنهادتان و انجام گروگذاری توسط خریدار شروع به انجام پروژه کنید. پروژه را به پایان رسانده و برای خریدار ارسال نمایید.

دریافت وجه

خریدار پروژه را بررسی خواهد کرد و با پذیرش کار وجه گروگذاری شده به شما پرداخت خواهد شد.

همین حالا سفارش پروژه خود را رایگان ثبت نمایید و از متخصص پیشنهاد دریافت نمایید
همین حالا ثبت نام کنید و قیمت خود را برای انجام پروژه های موجود ارسال نمایید.
تعداد پروژه ها (۳۰ روز گذشته): 1138
تعداد متخصصین: 19881
تعداد پروژه های موفق: 10079

بیشتر بدانیم:

چه نوع کار هایی را می توان در پارس کدرز ثبت کرد؟
هر کاری را که بتوان بر روی کامپیوتر انجام داد، برنامه نویسی و تولید نرم افزار، طراحی گرافیکی و حتی تایپ و ترجمه.
  • کوتاه و طولانی مدت
  • بزرگ و کوچک
  • ساده و پیچیده
آیا نویسنده برای بلاگ خود می خواهید؟ یا متخصصی جهت پشتیبانی؟ متخصصین پارس کدرز شما را یاری خواهند کرد.
پرداخت هزینه در پارس کدرز چگونه است؟
پارس کدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وچه را آزاد خواهید کرد. همچنین مجریان نیز در صورت انجام صحیح و به موقع پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنند.

اگر هم محصولی برای عرضه دارید به مارکت ما سر بزنید: